Taşaltı Sigorta
Ekolojik Piramit
0 (533) 699 84 10

Sosyal Medyada Biz}

Ekolojik Piramit

Ekolojik Piramit

Ekolojik Piramit

Doğadaki canlılar hayatta kalabilmek için enerji üretmeli, enerji üretmek için de beslenmelidir.

Bu nedenle her canlı besin olarak bir başka canlıyı kullanarak  beslenme olayını zincirleme olarak devam ettirir.

Ekosistemlerde yaşayan canlılar arasındaki beslenme ilişkileri, aşağıda şemada ki besin zincirleriyle gösterilir.

Bir besin zinciri, bir habitattaki farklı organizma türlerini ve hangisinin ne yediğini, besin zincirindeki oklar ise, bir organizmadan diğerine enerji akışını gösterir.

Besin zincirindeki ilk organizmaya üretici denir. Bir sonraki aşamada yer alan organizmalar birincil tüketicilerdir. Bunlar üreticileri yedikleri için her zaman otobur ya da otçuldurlar.

Üreticiden sonraki tüm organizmalar tüketicidir. Birincil tüketicilerden sonraki aşamalarda ikincil tüketiciler ve üçüncül tüketiciler yer alır. Bunlar etobur veya omnivor olabilirler.

Örneğin:

Çim -> Çekirge ->Kurbağa ->Yılan-> BaykuşEkolojik Piramitler ve Farklı Tipleri

şeklinde gösterilen bir besin zincirinde çimler üreticilerdir. İlk basamakta yer almalarının sebebi güneş enerjisini kullanmalarıdır.

Çekirgeler çimlerle, kurbağalar çekirgelerle, yılanlar kurbağalarla, baykuşlar ise yılanlarla beslenirler. Son aşamada yer alan canlılar “apex predatör ya da süper avcı ” olarak da adlandırılabilir.

Süper avcılar veya yırtıcılar doruk yırtıcılar, alfa yırtıcılar ya da büyük avcılar gibi adlarla da bilinirler. Besin zincirleri, bir habitat boyunca enerji akışını gösterir fakat her bir trofik seviyede (beslenme basamağında) kaç tane organizma olduğunu göstermez.

Her trofik seviyedeki popülasyonun büyüklüğü bir sayı piramidinde gösterilir. Sayı piramidi ekolojik piramit tiplerinden biridir.

Ekolojik piramit, bir ekosistemdeki farklı organizmalar arasındaki ilişkinin grafiksel bir temsilidir. G. Evylen Hutchinson ve Raymond Lindeman ekolojik piramidi ilk keşdefenlerdir.

Üreticiler ve tüketiciler gibi çeşitli organizma formları arasındaki farklı trofik seviyelerdeki kesin ilişkiyi grafiksel olarak sunmuşlar ve bir piramit gibi görünen grafiksel sunumu oluşturmuşlardır.

Ekolojik piramidi oluşturan çubuklar farklı trofik seviyeleri ve bunların sırasını temsil eder.

Piramidin en altında birincil üreticiler bulunur. Bunun üzerine, üreticileri yiyen birincil tüketiciler, daha üstte ise birincil tüketicileri yiyen ikincil tüketiciler bulunur.

Ekolojik piramitler aynı zamanda enerji akışını temsil eder.

Enerji.birincil üreticiler veya bitkiler ve algleri içeren ototroflardan başlayarak piramitte tabandan yukarı doğru hareket eder.

Farm Mahal Çiftliği

 

 

01 Aralık 2022
910 kez görüntülendi
Wordpress Tema indir