Taşaltı Sigorta
Yoganın Tarihçesi
0 (533) 699 84 10

Sosyal Medyada Biz}

Yoganın Tarihçesi

Yoganın Tarihçesi

Yoga ‘birlik’ anlamına gelen Sanskritçe ‘yuji’ kelimesinden türetilmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen yoganın başlangıcı belirsizdir, ancak Hindistan’da bulunan erken arkeolojik kanıtlar (yoga pozlarını içeren taş ve kil tabletler) M.Ö.3000’e tarihlenir.

Yoganın tarihi birçok kaynakta 4 döneme ayrılmıştır:

Vedik dönem: İlk Hindu kayıtları Vedalar’ın yazıldığı dönemdir (M.Ö.1700-1100). Veda bilgi anlamına gelir. Yoganın en eski öğretileri olan Vedalar Rig, Sama, Yacur, Atharva olmak üzere 4 kitaptan oluşur; yüksek güce övgüler sunan ilahiler ve şiirler içerirler.

Klasik öncesi dönem: Evrendeki herşeyin birbirine bağlı olduğundan bahseden kutsal metinler Upanişadlar ve Bhagavad Gita’nın oluşturulduğu dönemdir. Upanişadlar rahiplerin oluşturduğu 200’den fazla öğretiyi içermektedir. Bhagavad Gita Tanrı’yla insan arasındaki konuşmayla ilgilidir.

Doğada Yoga

Vedalar’ın sonu ve tamamlayıcısı olarak görülen metinler insanlara; eylemlerini yoga-meditasyon yoluyla belirlemelerine, egoyu ortadan kaldırmalarına yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Klasik dönem: Patanjali’nin Yoga Sutraları’nı oluşturduğu dönemdir. Bu metinlerde Klasik Yoga (Raja) tanımlanır. Yoga felsefesi ve uygulaması üzerine yazılan ilk yetkili metin kabul edilmektedir, 196 sutra içerir.

Anlamlı bir yaşam için etik ilkelerden bahseden metinlerde, farkındalık ve aydınlanmaya giden sekiz yolun ana hatları çizilmiştir. Bu prensipler Patanjali’nin 8 yolu olarak bilinir:

  • Yoganın 8 basamağı
  • Yama; kişinin kaçınması gerekenler
  • Niyama; iradenin güçlendirilmesi için uygulanacaklar
  • Asana; vücudu esnek, kuvvetli, dengeli hale getiren hareketler
  • Pranayama; nefes ve enerji tekniklerinin uygulanması
  • Pratyahara; duyuların dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi
  • Dharana; konsantrasyon uygulamaları
  • Dhyana; pozitif düşünce ve meditasyon hali
  • Samadhi; bütünün idrak edilmesi, aydınlanma safhası
  • Klasik sonrası dönem: Patanjali’den sonra ortaya çıkan birçok farklı ekolü kapsar. 19.yy’ın başlarında Batı’ya tanıtılan yoga Krişnamaçarya ve öğrencilerinin yardımı ile tüm dünyaya yayılmıştır.

Yoga bir felsefe veya inanç mıdır?
Çok tartışılmakla birlikte birçok kaynağa göre yoga bir din veya inanç sistemi değil; binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir felsefe, bilimsel altyapısı olan uygulamalı bir yaşama sanatıdır.

Bu felsefeyi uygulayan kişiye Yogi denir.

Dinler öncesinden beri uygulanan yoga sisteminde lider veya Tanrı’ya tapınma yoktur; sınıf, inanç, ırk, cinsiyet, olmayan, tüm insanlığa açık kültürel ve ruhsal sistemdir. Ödül veya ceza vadetmez; zorunlu ayin ve uygulaması yoktur, bireysel bir çalışmadır.

Guru ne demektir?
Guru, Sanskritçe’de ‘öğretmen’, ‘usta’ anlamına gelir. Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek noktada olduğuna inanılan kimsedir. Guru, size seçtiğiniz yolda rehberlik edecek üst seviyedeki manevi öğretmendir.

08 Ocak 2023
362 kez görüntülendi
Wordpress Tema indir